1η Ανάβαση Καστανιάς 2015

1ο Sprint Καστανιάς 2015

3ο Rally Sprint 2010

4ο Rally Sprint 2011

5ο Rally Sprint 2012